ECR Car Security

Proč právě ECR Car Security?


1 Auto identifikační systém VIN (Vehicle Identification Number) je využíván InterpolemPolicií ČR a policií po celém světě.

2 Jediným identifikačním znakem Vašeho automobilu, na základě kterého je možné po vozidlech pátrat u nás i v zahraničí, je kompletní číslo VIN (Vehicle Identification Number). Příslušné orgány nemohou a ani nepátrají po odcizených vozidlech na základě jakýchkoliv kódů. Všechny policejní databáze jsou vedeny pouze pod VIN.

3 Podle statistik ze zahraničí (policie, pojiš»ovny) je prokázáno, že zviditelnění čísla VIN na skla automobilu (ne anonymního kódu) sníží pravděpodobnost odcizení Vašeho vozidla o 17,6 procent.

4 Je-li vozidlo vyvezeno do zahraničí, nebo zůstává v zemi původu na náhradní díly, je nemožné na základě anonymního kódu zjistit, odkud vozidlo pochází a kdo je jeho legitimním majitelem. Vypátrat "totožnost" vozidla je možné jedině na základě kompletního čísla VIN.

5 Označením Vašeho vozidla vyleptáním výrobního čísla VIN na všechna skla vozidla bude pro zloděje daleko nákladnější legalizovat toto vozidlo, protože musí vyměnit všechna skla vozidla, která jsou jednoznačně identifikovaná číslem VIN (ne žádným anonymním kódem).

6 Možnost ověření čísla VIN v databázi odcizených vozidel Policie ČR na Internetu, zdali vozidlo, nebo jeho části nepocházejí z trestné činnosti.

7 Žádný policista u nás ani v zahraničí nebude potřebovat povolení k otevření vozidla, aby mohl provést dostatečnou identifikaci.

8 Velmi nízká cena, která je dostupná pro každého.

9 Velmi jednoduchá montáž, která nemusí být provedena v žádném značkovém servisu. Každý je schopen za pouhých 10 minut označit svoje vozidlo. Při montáži nevzniká žádné prašné prostředí, jako u pískování anonymních kódů, není potřeba žádný kompresor, nemusíte odklízet písek ze sedadel, umývat zaprášené auto.
10 Cílem je prevence proti krádežím vozidel vyznačením kompletního čísla VIN, jako jediného identifikačního znaku, na viditelném místě, umožňující snadnou a okamžitou kontrolu.