Bezpečnostní

LLUMAR

Sklo dostatečné tloušťky, opatřené bezpečnostní fólií, může sloužit jako mechanická zábrana zpomalující postup pachatele do objektu a zamezující prohození cizích předmětů, ať už se jedná o pevná tělesa typu kámen, dlažební kostka, nebo zápalné látky a výbušniny. Bezpečnostní fólie dále chrání proti účinkům tlakové vlny při explozi. Zpomaluji šíření požáru. Je vhodným a účinným filtrem UV záření. Je čirá, naprosto průhledná a její povrch je odolný proti mechanickému poškození.

Bezpečnostní fólie jsou reprezentovány typy S 200 L a S 300 CL. Oba tyto typy mají atest STÁTNÍ ZKUŠEBNY č. 228 v Teplicích. (S 300 P1 i P2 na sklo od síly 3 mm).

SDI - GLASS GARD

  • chrání před úrazem při náhodném rozbití prosklených ploch
  • udržují skleněné střepy v okenním rámu, nebo přinejmenším na fólii
  • výrazně zpomalují násilné proniknutí do objektů skleněnými výplněmi
  • zpomalují šíření požáru v budově prosklenými prostory
  • zvyšují pevnost prosklených ploch při výbušné tlakové vlně a úmyslně vedeném útoku

Ochranné fólie:

Fólie síly 0,1 - 0,2 mm - zabraňují nebo výrazně snižují možnost poranění při neúmyslném rozbití skleněné plochy. Výrazně zvyšují pevnost skleněných ploch při tlakové vlně nebo při úmyslně vedeném útoku. Mohou se dodávat jako čiré nebo zabarvené (stříbro, bronz, atd.)


Bezpečnostní fólie:
Fólie síly 0,3 mm, označené SMC - AX, se používají (nalepené na skle z vnitřní strany) jako pasivní překážka proti útoku vedenému na prosklené plochy. Je vždy čirá (bezbarvá). Typ SMC - AX získal osvědčení VUSÚ Státní zkušebny č. 228. Má protokol o zkoušce v kategorii P-2 (P-1 je nižší stupeň) při aplikaci již od síly skla 3 mm včetně prohlášení o shodě ve smyslu zák. č. 22/197 Sb. Velmi často se používá na obchody, banky, hotely, luxusní vily, jakož i na skla v přízemí řadových a panelových domů.


Vystavená osvědčení pro fólie na okna SDI - Glass Gard

Protokol o zkoušce mechanické odolnosti P-2 pro skla síly 3 mm (Státní zkušebna VUSÚ Teplice č. 26/98)
Osvědčení o mechanické odolnosti P-2 pro skla síly 4 mm (Stní zkušebna VUSÚ Teplice č. 7/97)