Solární, termální, reflexní, termo-izolační, protisluneční

SDI - SUN GARD

 • zadržují celkové sluneční záření dopadající na prosklené plochy budovy až o 78%
 • zmírňují tepelné účinky slunečního záření na lidský organismus a vybavení interiéru
 • chrání proti oslnění prudkým slunečním svitem, jež v místnosti příjemně rozptylují
 • zadržují UV záření o 99%
 • snižují průchod světla okenní plochou o 8-95%
 • výrazně zlepšují izolační schopnost okenní tabule
 • snižují hodnotu součinitele tepel. prostoru "k" na jednoduchém zasklení až o 33%
 • snižují tepelné ztráty budovy prosklenými plochami
 • šetří energetické náklady na provoz klimatizačních zařízení v letním období a na vytápění objektů v zimním období
 • reflexní fólie zvyšují estetickou úroveň objektů i vnitřních prosklených ploch
 • stříbrné, zlaté, bronzové, či jiné kovové vrstvy činí z okenních fólií vysoce odrazná, kovově zbarvená zrcadla
 • efekt zrcadlící plochy se vytváří vždy ze strany větší intenzity světelného záření

Protisluneční fólie:

Základním cílem je odražení a potlačení sluneční tepelné energie. Nejvýkonnější typy protislunečních fólií dokáží odrazit a zlikvidovat až 78 % sluneční energie. Interiérové fólie jsou dodávány ve dvou základních řadách, a to reflexní a nereflexní. Reflexní mají větší účinnost, ale nelze je používat všude (architekt. starých domů), a proto se dodává tatáž řada nereflexní, která výrazně nemění vzhled budov. Nejvyšší protisluneční účinek mají fólie exteriérové (XT). Tato řada fólií zachycuje energii již před vstupem do proskleného systému, což představuje nejvyšší účinek.

Tepelně-izolační fólie:
Základní funkcí těchto fólií je omezit únik tepla okny v zimních měsících. Nejvýkonnější řada fólií POWER sníž únik tepla okny o 25 %. Fólie POWER jsou vyráběné nejmodernější technologií. Při vysokém energetickém výkonu mají vysokou světlost (propustí až 71 % světla). Fólie POWER jsou jediné fólie v ČR, které mají tepelně-izolační vlastnosti certifikovány. Prokazují nejvyšší stupeň zadržení škodlivého UV záření.

Autofólie:
Velmi žádaná řada fólií, avšak v ČR jsou problémy se schvalováním tmavých typů fólií pro osobní automobily. Poněkud lepší je situace v kategorii dodávek a autobusů, kde je možno použít fólie se světelnou propustností 35 %.

Série fólií:

M - protisluneční reflexní fólie vysoce energeticky výkonné (zadrží 50-78 % sluneční energie) se silnou, střední, nebo slabou propustností světla.

HP - autofólie. Nereflexní protisluneční fólie

SPNC, BS - progresivní fólie, vyráběné technologií Sputter. Výborný poměr: zadržené světlo / likvidace sluneční energie.

Vystavená osvědčení pro fólie na okna SDI-SUN GARD a GLASS GARD:
Atest elektromagnetické kompatibility (Výzkumný vojenský ústav Vyškov č.j. 423/4104p.2M20
Osvědčení o zdravotní a hygienické nezávadnosti (Státní zdravotní ústav CZŽP - 12-3215/96
Osvědčení o propustnosti UV záření (zadrží 97,2-99,5%), (Státní zdravotní ústv CZŽP - 12-127/96
Certifikát o účincích tepelně-izolační fólie POWER 50-NSN (Státní zkušebna č. 212 C1-96-0023
Certifikát o účincích tepelně-izolační fólie POWER 75-NSN (Státní zkušebna č. 212 C1-97-0011

Legenda ke značení jednotlivých typů fólií:

S

smoke

kouř

Br

bronze

bronz 

BS

bronz-solar

bronz

GL

gold

zlato

GR

gray

šedý

Sec

security

bezpečnost

SPNC

niklchrom

šedý

TI

titan

šedý

 

 

 

Číslice za označením série (20, 30, 40 atd.) udávají zaokrouhleně procenta prostupu světla (měřeno na 6 mm silném skle). Všechny typy fólií zadrží min. 96% škodlivého UV záření. Dovolujeme si poznamenat jednu informaci na závěr: Je nutné si uvědomit, že použití aplikace fólií vždy představuje hledání mezi požadovanou účinností a potřebnými nároky na prostup přirozeného světla do budovy, vzhledem objektu, cenou, atd. Proto doporučujeme, abyste se při definitivním výběru konkrétního typu fólií obrátili na naše odborníky na uvedených adresách.

TECHNICKÁ DATA FÓLIÍ NA SKLO SDI-SUN GARD

 • Stínící součinitel: Poměr toku slunečního tepla proskleným systémem k toku slunečního tepla za stejných podmínek čirou nestíněnou skleněnou tabulí. Definuje filtrační účinek prosklené plochy opatřené fólií na sklo
 • Energie vrácená: je energie, která nepronikne do interiéru
 • Energie odražená: je energie, která se odráží ihned zrcadlením
 • Energie absorbovaná: je energie, která se absorbuje na skle a fólií, dále se redialuje do interiéru i exteriéru
 • Energie propuštěná: přímo procházející nezadržená energie
 • Viditelné světlo odražené: % světla, které se odráží zpět do prostoru
 • Viditelné světlo propuštěné: % světla, které prochází sklem a fólií do interiéru. Světelná propustnost je zpracována technicky, lidské oko zpracuje 30% cca jako 50% prostup
 • Emisivita: relativní schopnost materiálu vyzařovat energii. Některé materiály mají vysokou emisivutu (dřevo), jiné nízkou (hliník). Materiály s nízkou emisivitou odrážejí, materiály s vysokou emisivitou odrážejí slabě
 • U-faktor: koeficient celkového tepelného přenosu proskleným systémem

Tabulka vlastností fólií

Typ Barva Stínící součinitel Vrácená % Odražená % Absorbovaná % Propuštěná % Odražené světlo  % Propuštěné světlo % Emisivita U-faktor
Protisluneční zrcadlové interior
SMB-4 bronz 0,42 63,8 25,3 51,4 23,3 15,6 21,7 0,67 0,94
M-20 stříbro 0,25 79,2 49 32,7 18,3 55,2 14,4 0,61 0,92
M-40 stříbro 0,39 67,8 41,3 29,9 28,8 37,2 31,1 0,64 0,92
M-20 G zlato 0,25 78 39,8 40,8 19,4 49,7 15,4 0,7 0,99
SPNC-35 nikl 0,5 56,3 35,5 30,5 34 17,8 33,9 0,83 1,03
SPNC-55 chrom 0,72 36,2 12,2 29,2 58,6 10,1 58,9 0,86 1,04
BS-35 bronz 0,38 64,3 41,2 36,9 21,9 25,1 36,8 0,62 0,91
BS-50 bronz 0,49 47,2 33,6 28,1 38,3 17,1 48,9 0,65 0,92
Protisluneční zrcadlové exterior
M-20 XT stříbro 0,23 81,2 51,2 33,5 15,3 57,2 18,2 0,68 1,03
M-40 XT stříbro 0,4 64,2 45,6 32,4 22 35,2 35,9 0,7 1,03
Protisluneční nezcadlové interior
HP-05 G šeď 0,4 64,4 15,1 66,4 18,5 6,3 4,5 0,71 0,95
HP-20 G šeď 0,53 53,9 10,2 58,1 31,7 6,1 21,1 0,78 0,99
HP-20 B bronz 0,48 56,4 16,7 56,5 26,8 8,3 19,2 0,75 0,98
HP-35 G šeď 0,65 40,1 11 40 49 8,7 42,6 0,85 1,04
HP-35 B bronz 0,65 39,6 12 39 49 8 42,9 0,85 1,04
Teplelně - izolační
TM-40   0,45 61,5 33,2 36,7 30,1 27,9 39,3 0,51 0,84
TM-40 G   0,45 61,4 22,8 48,5 28,7 15,8 26,9 0,55 0,86
P-50 NSN POWER 0,36 63,6 33,8 35,5 30,7 32,2 47,7 0,36 0,74
P-75 NSN POWER 0,55 44,5 20,3 29,5 50,2 18,3 70,4 0,45 0,8
Privátní a speciální
Z-100 mléčná 0,79 25,7 15,4 22,5 62,1 18,1 69,7 0,85 1,04
BZ-100 matbron 0,69 39,5 13,5 37,5 49 11,2 36,2 0,89 1,04

Hodnoty v tabulce jsou zaokrouhleny. Fólie nejsou určeny pro instalaci na umělá skla (např. polykarbonáty, plexiskla apod.). Všechy typy fólií jsou vybaveny speciálním UV filtrem. Minimální zadržení 96% škodlivého UV záření. Tvrzená protioděrová vrstva je na všech typech fólií. Záruky na fólie přímo od výrobce (dle typu 3-10 let). Okenní fólie SDI-Sun Gard a Glass Gard splňují nové zákonné předpisy pro ČR (atesty, osvědčení).

LLUMAR

Reflexní protisluneční fólie

- dosahují největšího potlačení průniku tepelné sluneční energie do objektu.

V naší nabídce jsou reprezentovány typy R 15 BR, R 15GO, R 20SI,R 30BR a R 35SI, se zabarvením zlato (GO), stříbro (SI), bronz (BR) a světelnou propustností cca 15 až 35%.

Semireflexní (HIGH-PERFORMANCE) fólie - SPUTTERED
Nejkvalitnější okenní fólie. Napařováním různých kovů na polyesterové fólie je vytvořena řada barevných metalizovaných fólií. Tyto fólie poskytují vysoký odraz tepla, ale bez výrazného zrcadlového efektu, jako tradiční reflexní metalizované fólie. Poskytují maximální snížení zrcadlového efektu při vysokém potlačení průniku tepla a současně při vysoké propustnosti světla.
V naší nabídce jsou reprezentovány typy SP 35R, SP 35 GR, SP 50GR v provedení bronzovém (BR) a šedém (GR), se světelnou propustností cca 35-50%.

Venkovní fólie - reflexní
Pro plochy těžko dostupné z vnitřní strany a pro zasklení o více vrstvách - izolační dvojskla a trojskla, která mohou zvýšeným teplotním namáháním praskat, jsou určeny venkovní fólie.
Speciální konstrukce prodlužuje životnost těchto fólií na nechráněných venkovních plochách. V naší nabídce jsou reprezentovány typy EXT 20SI, EXT 20BR a EXT 35SI v provedení stříbro (SI) se světelnou propustností cca 20 až 35%.

Tepelně-izolační fólie - reflexní
Vedle potlačení tepelného slunečního záření omezují tyto fólie tepelné ztráty prosklenými plochami během zimních měsíců. Výrazně zlepšují izolační vlastnosti prosklené plochy. Jsou celoročně vhodné pro chladnější oblasti.
V naší nabídce jsou reprezentovány typy EW 20SI a EW 35SI v provedení stříbro (SI) se světelnou propustností cca 20-35%.
Novinkou je nejúčinnější tepelně-izolační fólie typ VE 50 s vysokým potlačením průniku tepla a vysokou světelnou propustností, vhodné zejména na okna bytů, kanceláří atd.

V případě zájmu o bližší informace nás můžete kdykoli kontaktovat. Vaše dotazy rádi zodpovíme.