Stěnové, podlahové

Jedná se o čenké trezory značky T-Safe, zabudované pevně (zazděné - zabetonované) do zdiva nebo podlahy. Pro zazdění těchto trezorů platí pravidlo, pokud má být trezor umístěn do venkovního zdiva, musí být jeho hloubka minimálně o 10 cm menší než šířka zdi z důvodu tepelné izolace. Při nedodržení tohoto pravidla by mohla uvnitř trezoru kondenzovat voda.